CZYM JEST ZADOŚĆUCZYNIENIE I KIEDY NAM PRZYSŁUGUJE?Zadośćuczynienie jest sposobem naprawienia szkody niemajątkowej (krzywdy), mającej postać cierpień fizycznych i psychicznych.

Prawo Holenderskie przewiduje zadośćuczynienie za szkodę niematerialną, spowodowaną przez osobę trzecią, powstałą w wyniku:

• Urazów fizycznych bądź psychicznych

• Zniesławienia

• Naruszenie dobrej pamięci osoby zmarłej

KWOTA ZADOŚĆUCZYNIENIA


Kwota powinna być „odpowiednia” do rozmiaru i charakteru krzywdy, jakiej doznał poszkodowany. Oczywiście, przez wgląd na powyżej wspomniane już rozumienie krzywdy, nie sposób określić w czysto matematyczny sposób w jakiej wysokości poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie.

W pierwszej kolejności należy mieć świadomość tego, że wszystkie poszczególne okoliczności wypadku odgrywają ważną rolę. Z tego wynika, że określenie dokładnej kwoty jest złożonym i dosyć skomplikowanym procesem i dokładna kwota odszkodowania jest trudna do przewidzenia, ponieważ nie istnieje żadnej “ uniwersalnej formuły obliczeniowej”.

DLA TEGO SĄ BRANE POD UWAGĘ NASTĘPUJĄCE CZYNNIKI


• Charakter i dotkliwość urazu

• Czas trwania rehabilitacji i powrotu do zdrowia

• Czas trwania opieki medycznej

• Wiek ofiary

• Utracone możliwości w pełnieniu zawodu

• Kosmetyczne trwałe uszkodzenie (blizny)

• Utrata możliwości wykonywania hobby bądź uprawia sportu

• Ograniczenia w sferze rekreacyjnej

• Niezdolność do pracy

• (Stała) zależność od innych

• Stopień niepełnosprawności

• Różne czynniki społeczne